Yndlingsknippet i Østlandsposten

Yndlingsknippet i Østlandsposten

Østlandsposten skriver om gründerhistorien bak Yndlingsknippet.